Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı Nedir?

7-18 yaş grubundaki çocukların dikkatlerini iyileştirmek, günlük hayatta karşılarına çıkan görsel veya işitsel uyaranlara rağmen dikkatlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir programdır.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programı 2 modülden oluşur; 1.Modül çocuğa uygulanan 15 seanslık egzersizler ve 2.modül; aileler ile yapılan çalışmaları içeren 5 modüllük aile oturumlarıdır.

Bu program 2 temele dayanmaktadır:

 • Öğrenme Psikolojisi
 • Nöropsikolojik Temeller

Bu temellere dayandığı için çocuğa uygulanan dikkat egzersizlerinde denetleme mekanizması da ön plandadır. Ek olarak uygulamaların faydası çocuğun seçici dikkatinin yoğun bir şekilde desteklenmesidir.

Program kapsamında kolaydan zora doğru uyaranlar, şifreler ve etkinliklerle çocuğun;

 • Seçici dikkat
 • Bölünmüş dikkat
 • Odaklanma
 • Zamanlama

gibi işlevleri etkili ve sistematik bir şekilde ele alınmaktadır.

Çalışma Düzeni ve Süresi

 • Bireysel veya Grup çalışması olarak uygulanır.
 • Toplamda 15 oturumdan oluşur ve her oturum 40-60 dakika kadar sürmektedir.
 • Her oturum 3 egzersiz ve bir ev ödevi olarak planlanmıştır.
 • Oturumlar haftada bir olarak uygulanır – ergen gruplarında 2 seans üst üste uygulanabilir.

Hangi çocuklara uygulanabilir?

 • 7-18 yaş grubundaki her çocuk için uygulanabilir.
 • Dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi durumlarda ilaç tedavisi dışında alternatif olarak kullanılabilir. Böyle bir durum olmaksızın yalnızca akademik performans gelişimi için de uygulanabilir.

Attentioner ile Dikkatimi Topluyorum Programının faydaları nelerdir?

 • Çocukların kendi başlarına problem çözme yetenekleri desteklenir ve öfke kontrolü sağlanır.
 • Program içerisinde yer alan egzersizlerle pek çok dikkat alanı bütüncül olarak geliştirilir. Hem işitsel hem de görsel dikkatlerini geliştirmeyi öğrenirler. Bu da daha iyi odaklanmalarını ve dikkatlerini sürdürmelerini sağlar.
 • Çocuklar dikkatlerini dağıtan unsurlara tepkisiz kalmayı öğrenerek, zamanı verimli kullanma ve görevini tamamlama becerisini edinirler.
 • Çocuklar, öğrendikleri bilgileri daha iyi hafızada tutma ve gerektiğinde hafızadan geri çağırarak kolaylıkla anımsamayı öğrenirler. Unutkanlıkları içinde olumlu gelişme sağlanır.