Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) dikkat, konsantrasyon haraketli olma hali ve dürtü kontrolünün eşlik ettiği ve çocukluk çağında en yaygın şekilde görülen nörobiyolojik bir bozukluktur.  Çocukluk döneminde başlayan DEHB yetişkinlik döneminde de devam edebilmektedir.

Kısaca aşırı hareketlilik, yerinde duramama, kıpır kıpır olma durumu ve bununla birlikte dikkati belirli bir alanda odaklayamama, konsantre olamama durumudur.

DEHB’in üç tipi vardır; Dikkatsiz DEHB, Hiperaktif/Dürtüsel DEHB ve Kombine DEHB.

Dikkatsiz DEHB, dikkat eksikliğinin çok belirgin olup hareketliliğin önemli olmadığı veya çok belirgin bir şekilde bulunmadığı tiptir. Bu durumda özellikle dikkatini verememe, konsantrasyonda sorunlar, dikkatini verse bile sürdürememe söz konusudur. Aşırı hareketlilik ciddi bir sorun değildir.

Hiperaktif/Dürtüsel DEHB, bu durumda da tam tersi olarak aşırı hareketlilik ile ilgili şikayetlerin fazla olup dikkat eksikliğinin önemli bir problem olmadığı tiptir.

Kombine DEHB, bu tipte ise hem aşırı hareketlilik hem de dikkat eksikliğinin çok belirgin olarak bulunduğu tiptir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Belirtileri Nelerdir?

 • Odaklanmakta zorluk çekmek
 • Dikkatini sürdürememek
 • Düşünmeden hareket etmek
 • Göz teması kurmamak
 • Aynı faaliyette uzun süre devam edememek
 • Fazla hareketlilik
 • Yerinde duramamak
 • Otururken bile eller ve ayakları sürekli hareket ettirmek
 • Aceleci davranmak
 • Sıra bekleyememek
 • Tepkileri kontrol edememek
 • Unutkanlık
 • Karşısındakini dinlemekte güçlük çekmek
 • Özel eşyaları ve emanetleri kaybetmek
 • Basit yönergeleri akılda tutamamak
 • Sık hata yapmak
 • Hızlı konuşmak
 • Kelimeleri hatalı söylemek ve cümleleri birbirine bağlayamamak
 • Dinlemekte zorluk çekmek
 • Karşısındakinin sözünü kesmek
 • İsteklerin hemen karşılanmasını istemek, dayatmak
 • Sabırsız olmak

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tedavisi

Tanı için öncelikle psikiyatri birimi uzmanı tarafından DEHB tanısı konulmalıdır. Sonraki süreçte en yaygın olarak kullanılan tedavi yöntemi ilaç, psiko-eğitim ve psikoterapidir.

Kurumumuzda DEHB tedavisinde ilaç kullanıma ek olarak “Attentioner Dikkatimi Topluyorum” programı, psiko-eğitim ve psikoterapi uygulamaktayız.

Aynı zamanda DEHB teşhisine yardımcı yaygın olarak kullanılan Moxo Dikkat Testi uygulaması da yapıyoruz.