Oyun Terapisi Nedir?

Oyun, çocukların kendilerini ifade ederken kullandıkları sembolik bir dildir. Çocuklar oyun yoluyla duygularını açığa çıkarır, kendilerini keşfeder, isteklerini ifade eder, çevreleriyle ilişki kurar ve yaşamı deneyimler. Oyun, çocukların hayal güçlerini aktif bir şekilde kullanarak yaşadıklarını anlamlandırmalarını sağlayan ve yetişkinlerle iletişim kurmalarına yardımcı olan bir araçtır. Çocuklar duygu ve düşüncelerini yetişkinler gibi konuşarak ifade edemezler bu yüzden oyun çocuğun dili, oyuncaklar ise kelimeleridir.

Oyun; çocukların psikolojik, duygusal, fiziksel ve sosyal gelişimleri açısından oldukça faydalıdır. Oyunun psikolojik olarak iyileştirici yönü ile ilgilenen terapi alanı ise Oyun Terapisi’dir. Oyun Terapi’si, 1900’lü yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan bir terapi yaklaşımıdır ve çocuklarda görülen psikolojik sorunların çözümünde etkili bir yöntemdir. Oyun terapisi çocuklarla onların en etkili iletişim şekilleri olan oyun aracılığı ile çalışmak için tasarlanmış bir yöntemdir. Çocuklar oyun terapisinde oyuncaklarla oynadıkları süreçte duygu ve ihtiyaçlarını ifade ederken, kendi iç dünyalarını keşfederler. Problem yaşadıkları durumlar açığa çıkar, geçmiş travmatik yaşantıları var ise görünür hale gelir. Oyun oynamaya devam ederken duygusal boşalma yaşarlar ve iyileşme- gelişme başlar. Bunun yanında etik kurallar çerçevesinde çizilen terapötik sınırlarla birlikte çocuğun yaşamsal becerilerini artar.

Oyun Terapisinin Faydaları Nelerdir?

* Duygularının kabul edilebilir olduğunu ve kendi duygularını kabul etmeyi öğrenirler; dolayısıyla duygularını daha rahat ifade ederler.

* Başkalarını kabul etmeyi öğrenirler.

* Kendilerini denetlemeyi ve sorumluluk almayı öğrenirler.

* Duygularını düzenlemeyi öğrenirler.

• Sorunlarla başa çıkmayı öğrenirler.

* Seçim yapmayı ve seçimlerinin sorumluluğunu almayı öğrenirler.

Oyun Terapisi Kimlere Uygulanabilir?

Oyun terapisi sadece çocuklara uygulanır ve oyun terapisi için yaş uygunluğu göz önüne alınmalıdır. Oyun terapisi 2-12 yaş arası çocuklara uygulanabilir.

Oyun Terapisinde seans sıklığı ve süresi nedir?

Seanslar haftalık olarak planlanmaktadır. Belirlenene gün ve saatte düzenli bir şekilde seansları gerçekleştirmeyi hedefleriz.

Seans süresi 45 dakikadır. İlk görüşmede aile görüşmesi (30dk) + çocuk görüşmesi (30dk) olarak gerçekleşmektedir. Her 4 seansta bir (duruma göre daha sık) aile görüşmeleri tekrar etmektedir.

Oyun Terapisi Kaç Seans Sürer?

Oyun terapisi süreci, çocuğun yaşadığı sorunun boyutu ve derinliğine göre değişkenlik göstermektedir. Travmanın büyüklüğüne göre seans sayıları artabilir veya kısalabilir. Genel olarak 24 seans içinde birçok çocuk sorununun çözülebileceğini öngörülmektedir.

Ailenin terapiye düzenli devam edip etmeme durumu da seans sayılarını etkiler. Araya giren tatiller, hastalıklar, ailenin organize olamaması, terapistin düzenli randevu oluşturamaması gibi durumlarla bu haftalık düzen bozulduğunda iyileşme süreci uzayabilir.

Hangi Durumlarda Oyun Terapisi Uygulanabilir?

* Kaygı ve Korkular/Fobiler

* Özgüven Eksikliği

* Travmalar ve İstismar (fiziksel, duygusal, cinsel)

* Depresyon, Mutsuzluk

* Aşırı Çekingenlik

* Kardeş Kıskançlığı, Kardeşe Hazırlık/Davranışsal Gerileme

* Boşanma

* Okula Başlama ve Uyum Sorunları

* Tırnak Yeme

• Bilgisayar, Telefon, Televizyon Bağımlılığı

* Yas ve Kayıp

* Aile İçi Problemler

* Sosyal Beceri Sorunları

* Saldırgan Davranışlar

* İletişim Problemleri / Sınır Koyma Sorunu

* Uyku, Yemek ve Tuvalet Sorunları

* Dikkat Sorunları