1989 Samsun doğumludur. Lise eğitimini Samsun Milli Piyango Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Üniversite eğitimi sırasında Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri bölümünde yatılı serviste ve Ankara Olgu Danışmanlık Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde stajlarını bitirip, Ankara Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi’nde Prof.Dr. Ertuğrul Köroğlu önderliğinde düzenlenen; çok yoğun ve öğretici bir staj programı olan Klinik Uygulamada Psikoloji Okulu ve Nesnel Değerlendirme Eğitimi’ ne ( KUPO-N) katılmıştır.

2016 yılında Ufuk Üniversitesi’nde Genel Psikoloji bölümünde yüksek lisansını tamamladıktan sonra uzmanlığını almıştır. Bitirme projesini “Kadınların Görsel Medyadaki Rolü ve Kadın Psikolojisindeki Yeri” üzerine yapmıştır. Klinik psikolojiye olan ilgisi ve çalışmalarının ardından ikinci yüksek lisansını, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Klinik Psikoloji bölümünü başarıyla bitirmiştir. Bitirme projesinde, “Bedene Yönelik Sosyokültürel Tutumların Beden Memnuniyeti ile İlişkisinin Ergenlik Döneminde İncelenmesi” hakkında çalışmıştır.

Meslek hayatına Ankara’da bir özel eğitim merkezinde psikolog olarak başlamıştır. Kısa bir süre sonra, Ankara’ da Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler derneği üyesi Prof.Dr. Selçuk Aslan’ la birlikte çalışmaya başlamıştır. Onun süpervizörlüğüyle birlikte, yönlendirmiş olduğu hastaları takip edip ve depresyon, kaygı bozuklukları, stres ve öfke denetimi alanında özellikle ergen ve genç erişkinlerle psikoterapi seanslarını sürdürmüştür.
Daha sonra Ankara Özel Boylam Psikiyatri Hastanesi ve Enstitüsü’ nde çalışmış ve hem yatılı hastalarla, hem de taburcu olan hastaların ayaktan takibini yapmıştır ve klinik psikoloji alanında pek çok farklı vakayla ilgilenmiştir. Meslek hayatına Samsun’ da bulunan, Oğuz Psikolojik Danışmanlık& Öğrenme Akademisi ‘nde danışan görerek devam etmiştir.
Şu anda Samsun’ da kurucusu olduğu Frekans Psikoloji’ de çalışmalarını sürdürmekte ve danışanlarını takip etmektedir.
Yüksek lisans yaptığı sırada, Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) eğitimini tamamlamıştır. Klinik Psikoloji Enstitüsü tarafından verilen, Objektif Testler Eğitimi’ ni( Cattell 2A Zeka Testi, Catell 3A  Zeka Testi, Alexander Pratik Zeka Testi, Porteus Labirentleri Testi, Good  Enough Testi, Agte Gelişim Testi, Gessel Gelişim Testi, Peabody Resim  Kelime Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Bender Gestalt Algı Testi, Benton Görsel Bellek Testi, Draw a Person, Standardize Mini Mental Test) ve Denver 2 Gelişimsel Tarama Test eğitimini tamamlamıştır.

Psikoloji biliminin sonsuz bir öğrenme alanı olduğunun bilinciyle ve alanda aktif olarak çalışan bir klinik psikolog olarak, eğitimlerini titizlikle tamamlamış ve öğrenmeye her daim devam etmektedir. Ankara Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği’nde Prof.Dr. Hakan Türkçapar tarafından koordine edilen “Temel Teori Eğitimi” ve “Beceri Geliştirme ve Uygulama” eğitimlerini tamamlamıştır. Albert Ellis Enstitüsü tarafından düzenlenen “Akılcı Duygulanım Davranışçı Terapi” eğitiminin 1.aşaması olan teorik eğitimini tamamlamıştır.

Şu anda aktif olarak çalıştığı EMDR Terapi ekolü için, Davranış Bilimleri Enstitüsü’ nden EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. Düzey ve 2.Düzey Eğitimleri olmak üzere tüm eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlayıp, “EMDR uygulayıcı terapist” olmaya hak kazanmıştır. Buna ek olarak, Asena Yurtsever’in “EMDR ile Yetişkin Bağlanma Sorunları” eğitimini tamamlamıştır. Ardından Ad de Jongh ve Suzy Matthijssen tarafından verilen “EMDR 2.0: An Enhanced Version of EMDR Therapy” eğitimine katılmıştır. Uluslararası geçirliliği sağlayacak olan Avrupa onaylı akredite sürecine devam etmektedir.

2020 yılında Korona sürecinde sağlık çalışanları ve İzmir Depremi’nden sonra psikolojik olarak problem yaşayan depremzedeler için EMDR Türkiye Derneği tarafından yürütülen projelerde gönüllü terapist olarak görev almıştır.

Her gün gelişen ve değişen bir çalışma alanında olduğunu hep hatırlayarak ve danışanlarına bilimsel verilerin ışığında faydalı olmak adına eğitimlerine devam etmektedir. Aldığı psikoterapi eğitimlerini bireylerin ihtiyaçlarına yönelik harmanlayarak psikoterapi seanslarını sürdürmektedir.

Türk Psikologlar Derneği  ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir.